FE FI FO FUM – It’s panto time so get ready for some Christmas fun! Jack and the Beanstalk is a giant of a family pantomime that is full of beans… magic beans of course! Find out more

Welsh National Opera Orchestra – Return To Vienna

Welsh National Opera Orchestra – Return To Vienna

Thu 12 Jan 2023

The perfect soundtrack to kick-start the New Year.

Following three hugely triumphant tours, WNO Orchestra’s sparklingly satisfying New Year’s concert returns in January 2023.

In a programme which celebrates the very best of Viennese music, enjoy the famous Blue Danube by Strauss II, Strauss I’s rollicking Radetzky March, Korngold’s nostalgic Straussiana Polka, and more. Under the direction of Leader and Concertmaster David Adams and joined by WNO’s latest Associate Artist, this lively and heart-warming concert will have you waltzing into the new year in style.
#WNOorchestra

 

Dychwelyd i Fienna
Y trac sain berffaith i ddechrau’r Flwyddyn Newydd

Yn dilyn tair taith hynod o fuddigoliaethus, mae cyngerdd Blwyddyn Newydd disglair Cerddorfa WNO yn dychwelyd ym mis Ionawr 2023.

Mewn rhaglen sy’n dathlu’r gorau o gerddoriaeth Fiennaidd, mwynhewch yr enwog Blue Danube gan Strauss II, y Radetzky March bywiog gan Strauss I, yr hiraethus Straussiana Polka gan Korngold, a mwy. O dan gyfarwyddyd y Blaenwr a’r Cyngerddfeistr David Adams a chwmni Artist Cyswllt diweddaraf WNO, mae’r cyngerdd egnïol a thwym-galon yma’n siwr o’ch cael yn dawnsio i mewn i’r flwyddyn newydd mewn steil.

#WNOorchestra